Jens Eliasson Bygg & Entreprenad – Kvalitet och trygghet i fokus!


Renoveringsarbeten - Nybyggnation - Tillbyggnader - Markarbeten - Anläggningsarbeten - Betongarbeten - Ritning - Projektering

Projektavstämning

Vi erbjuder er hjälp med projektets ekonomi.

Det är viktigt för oss att du som beställare skall känna dig trygg i alla led. Ekonomin i projektet är en stor del, och vi är väl medvetna om att det är något många oroar sig över.

Men med oss behöver ni inte vara oroliga.

Med tydlig redovisning och sammanställning av projektets alla kostnader, löpande ekonomiska avstämningar och genom rak och tydlig kommunikation kan du känna dig trygg.

Detta är en tjänst vi även erbjuder dig som av misstag råkat anlita någon annan entreprenör, och även till andra företag.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!