Jens Eliasson Bygg & Entreprenad – Kvalitet och trygghet i fokus!


Renoveringsarbeten - Nybyggnation - Tillbyggnader - Markarbeten - Anläggningsarbeten - Betongarbeten - Ritning - Projektering

Uterum & Altan

Vi fick en förfrågan om att bygga en altan och ett uterum. Vi började planeringen för detta i god tid och i vanlig ordning med att ta fram ritningar och ett ordentligt underlag så kunden visste hur det skulle komma att se ut, och även för att skicka in bygganmälan för attefallstillbyggnad.

Vi visste att detta projektet skulle utföras i två etapper – altanen ena året, och uterummet året därpå. Genom att planera och projektera helheten redan innan byggstart kunde vi därför förbereda altanen för uterummet redan i etapp ett och därmed spara tid och onödigt arbete kommande år.

Det blev väldigt snyggt tycker både vi och kunden!