Jens Eliasson Bygg & Entreprenad – Kvalitet och trygghet i fokus!


Renoveringsarbeten - Nybyggnation - Tillbyggnader - Markarbeten - Anläggningsarbeten - Betongarbeten - Ritning - Projektering

Markarbeten

Vi utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten

Vi har lång erfarenhet av det mesta inom gräv- och anläggningstjänster

Några exempel på tjänster vi kan hjälpa er med är:

  • Dräneringar
  • Enskilda avlopp
  • Stenläggningar
  • Husgrunder
  • Vägbyggnationer
  • Kompletta trädgårdsanläggningar
  • Kabelschakt